top of page

Velkommen til Spyle & Rørkontroll!

24 timer telefonvakt : 48 23 71 19 

Velkommen til Spyle & Rørkontroll!

24 timer telefonvakt :
48 23 71 19 

Fettutskiller

En fettutskiller bør tømmes én eller flere ganger pr. år. Vi tømmer og rengjør fettutskiller!

Overvannskummer

Tømming og rengjøring av overvannskummer.

Rørspyling

Vi åpner tette rør, og forebygger at rør blir tette.

Mobile toaletter

Vi tømmer ditt mobile toalett for deg.

Utleie av mobiltoaletter

Vi har mobiltoaletter og toaletthenger til utleie.

Pumpekum

Vi tømmer pumpestasjoner

Hyttedo/utedo

Trenger du å tømme utedoen? Vi gjør jobben for deg! Vi har båt slik at vi kan komme ut på øyer også.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg må tømmes regelmessig av en godkjent renovatør. Vi tømmer ditt minirenseanlegg for slam!

Septiktank

Det stilles strenge krav til å tømme septiktanken, for å unngå at kloakk lekker ut i naturen. Vi tar gjerne jobben!

Spyling av nyanlegg

Vi står klar til å åpne dine tette rør til alle døgnets tider.

Kamerainspeksjon

Vi kamerakjører alle type rør. Vi har små og store kamera. Videoopptak og rapport blir levert når jobben er ferdig.

Trasésøk

Vi finner og merker opp rørtrasé med dybdemål.

Lekkasjesøk

Vi utfører lekkasjesøk på alle typer rør. Vi har spesial utstyr til jobben!

Tetthetskontroll

Vi utfører tetthetskontroll av alle typer rør og tanker til offentlig godkjenning. Eller om det skulle være luktproblemer, finner vi årsaken.

Oljetank

Sanering av oljetanker, vi tømmer, rengjør og gassfrier olje/fyringsoljetanker med sertifikat og innmelding til kommunen. Vi kan også grave frem og levere tank.

Utbedring

Vi organiserer oppgraving/utbedring av alle typer feil på røranlegg

Brønn/rengjøring

Vi tømmer, Rengjør og klorer brønn/borehull med vannprøve og analyserapport.

Vi tar på oss det meste innen rør og inspeksjon i Agder

Det vi ikke har, skaffer vi!

Om oss

Vi har 35 år erfaring innen yrket og er en familiebedrift som holder til i Grimstad/Arendal.

Vi er fagfolk med lang erfaring med det beste utstyret til spyling av rør-inspeksjon/kamerakontroll av de fleste rør typer og dimensjoner, alle kameraene har sonde til oppmerking av rørtrase, er med dybdemål vi har også utstyr til lekkasje søk på vannledninger og avløpsledn,overvannledninger som elektronisk marklytter (lekkasje lytter) korrelator søk (data lytting etter lekkasjer) og lekkasje søk med sporgass eller trykk-test med tilsatt røyk eller sporgass. Vi tømmer og rengjør tanker fra slam/sept.tanker og o.v tanker / kummer, tømmer og rengjør oljefyringstanker til destruering/sanering.

Vi har biler med 4×4 og suge henger til trange plasser

Vi leier ut mobiltoaletter og toalett brakker med levering og tømming

Vi har døgn vakt 24/07-36

Vi har tilgang til lekter til tømming i skjærgård og øyer

De siste bildene fra vår Facebook side

Kontakt oss

Takk for din innsending!

Våre ansatte

Roald Lea

482 37 119

Daglig leder

Sarah Igland

907 21 567

Kontor

Kevin Lea

974 73 499

Operatør

Steinar Lea

904 74 270

Operatør

Bjørn Erik Helleland

904 11 536

Operatør

En fettutskiller bør tømmes én eller flere ganger pr. år. Vi tømmer og rengjør fettutskiller!

Fettutskiller

Vi tar på oss det meste innen rør og inspeksjon i Agder

Det vi ikke har, skaffer vi!

bottom of page